Pokoje tematyczne w Ośrodku Edukacji-Ekologicznej „Miętowy Gaj”

logo BPK     W ramachprojektu „BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko – pomorskim” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 zostały utworzone pokoje tematyczne w Ośrodku Edukacji-Ekologicznej „Miętowy Gaj” w miejscowości Gaj-Grzmięca, na działce o numerze 34, w obrębie ewidencyjnym Strzemiuszczek, w jednostce ewidencyjnej Gaj-Grzmięca, którego trwałym zarządcą jest Brodnicki Park Krajobrazowy.

 

Ogólna powierzchnia pokoi tematycznych wynosi 127,2 m2. Prace plastyczne wykonano w 7 pokojach, tematycznie związanych z siedliskami zwierząt.

Pierwszy pokój „Nory Bobrowe”, wystrojem przypomina mieszkanie bobrów, środowisko oraz ich życie. W tym celu każda ze ścian oraz częściowo sufit pomalowano w taki sposób, aby wchodząc do pomieszczenia miało się wrażenie że wchodzi się do żeremia. Na ścianach znajdują się pomalowane bobry w trakcie pracy. Pokój jest w barwach ciepłych i niezbyt ciemnych brązów. Powierzchnia pokoju: 12,3 m2

 

pokoj tem bobry 1 pokoj tem bobry 2

 

Drugi pokój „Nora Lisa” wystrojem przypomina mieszkanie rodziny lisa z korytarzami we wnętrzu ziemi.W pomieszczeniu znajdują się rodziny lisów. Sufit jest częściowo także pomalowany. Kolorystyka nie jest zbyt ciemna, aby nie tworzyć ponurości w pomieszczeniu. Powierzchnia pokoju: 16,3 m2

 

pokoj tem lisy 1 pokoj tem lisy 2

 

Trzeci pokój to „Gniazdo Perkoza” w którym można zapoznać się z budową gniazda perkoza i miejsce jego występowania w środowisku naturalnym. Gniazdo perkoza znajduje się wśród szuwarów. W pokoju znajduje się kilka gniazd perkoza w trakcie budowy, w trakcie wysiadywania jaj oraz po wykluciu młodych. Pokój jest utrzymany w tonacji błękitów nieba, bieli chmur oraz odcieni zieleni i niebieskości jeziora do około 1/3 wysokości ściany. Powierzchnia pokoju: 15,9 m2

 

pokoj tem perkozy 1 pokoj tem perkozy 2

 

Czwarty pokój to „Owady Nad Wodą”. Wnętrze jest poświęcone jest owadom występującym w strefie brzegowej jeziora i ich środowisku życia.Wśród szuwarów znajdują się w powiększeniu namalowane owady spotykane nad wodą np. świtezianka błyszcząca, rusałka pawik, trzmiel ziemny, jętka, widelnica, muchówki, nartnik duży. Pokój jest utrzymany w tonacji błękitów nieba i niebieskości wody. Powierzchnia pokoju: 23,3 m2

 

pokoj tem owady 1 pokoj tem owady 2

 

Piąty pokój „Mrowisko” wystrojem przypomina wnętrze mrowiska wraz z jego mieszkańcami. Pokój jest w tonacji brązów przedstawiających wnętrze mrowiska z jego licznymi korytarzami oraz mrówkami pełniącymi różne funkcje w mrowisku. Powierzchnia pokoju: 16,3 m2

 

pokoj tem mrowki 1 pokoj tem mrowki 2

 

Szósty pokój „Ul”, wystrojem przypomina wnętrze ula oraz jego mieszkańców. W pokoju można zobaczyć plastry w ulu oraz poszczególne pszczoły podczas prace (robotnice, królowa, trutnie). Powierzchnia pokoju: 15,5 m2

 

pokoj tem ul 1 pokoj tem ul 2

 

Siódmy pokój „Pod Wodą” przedstawia środowisko wodne, owady żyjące w toni wodnej, roślinność. Cały pokój utrzymany jest w tonacji błękitu nieba, do wysokości 2/3 ściany przedstawia różnorodność gatunkową pod wodą łącznie z roślinnością oraz strefą przydenną. Powierzchnia pokoju: 27,6 m2

  

Prace plastyczne w poszczególnych pokojach wykonano na wszystkich ścianach.

Ilość farby – 60 litrów, wodorozcieńczalna farba przeznaczona jako pigment do barwienia farb i tynków emulsyjnych oraz jako gotowa do użytku farba do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Farby posiadają wysoką odporność na blaknięcie, ścieranie i zmywanie.