Zapraszamy do udziału w warsztatach i szkoleniach przyrodniczych organizowanych na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego

warsztaty zpchinWARSZTATY PRZYRODNICZE
Różnorodność biologiczna i ochrona
przyrody w Dolinie Dolnej Wisły
(Gzin 1-2 lipca 2015 r.)

Program i zgłoszenia na dedykowanej stronie www.dolinadolnejwisly.pl

    Podczas warsztatów zostanie przekazana wiedza dotycząca czynnej ochrony przyrody w Dolinie Dolnej Wisły i technik obserwacji zjawisk zachodzących w przyrodzie. Warsztaty umożliwią poznanie różnorodności biologicznej oraz istoty ochrony i funkcjonowania przyrody na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego. Uczestnicy zobaczą ciekawe obiekty i miejsca o wysokich walorach naukowych, przyrodniczych i krajobrazowych.

    Warsztaty kierowane są do nauczycieli wszystkich szczebli nauczania, przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników lasów państwowych, biur turystycznych, krajoznawców, miłośników ochrony przyrody oraz pozostałych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego chcących poznać zagadnienia różnorodności biologicznej i ochrony przyrody na terenach chronionych.

 

szkolenia zpchinSZKOLENIA PRZYRODNICZE
Ochrona starych odmian drzew
owocowych - Dni Otwarte Sadów
(Chrystkowo 3-4 lipca 2015 r.)

Program i zgłoszenia na dedykowanej stronie www.dolinadolnejwisly.pl

       Praktyczne szkolenia z zakresu ochrony starych odmian drzew owocowych. Szkolenia obejmują instruktaż zakładania tradycyjnych sadów, naukę wykonywania projektu nasadzeń i rozmnażania drzew owocowych. Szkolenia odbędą się na terenie zabytkowej zagrody w Chrystkowie w sąsiedztwie kolekcji starych odmian drzew owocowych. Szkolenia kierowane jest do nauczycieli akademickich, pracowników parków krajobrazowych, pracowników ogrodów botanicznych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników lasów państwowych, miłośników ochrony przyrody, sadowników, ogrodników, działkowców, właścicieli sadów, przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich oraz pozostałych mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.