Konkurs "Zwiad terenowy po Gostynińsko - Włocławskim Parku Krajobrazowym"

logo BIO     Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie pt. "Zwiad terenowy po Gostynińsko - Włocławskim Parku Krajobrazowym". Czas trwania konkursu od 1 września do 30 października 2015 r. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawarte są w regulaminie.

 

 

Regulamin konkursu
"Zwiad terenowy po Gostynińsko - Włocławskim Parku Krajobrazowym"

 

 1.  Organizator zwiadu: Gostynińsko – Włocławski Park Krajobrazowy w Kowalu
 2.  Celem zwiadu jest aktywne spędzanie wolnego czasu na łonie przyrody i poznanie walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych obszarów objętych ochroną prawną, położonych na terenie Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego.
 3. Uczestnictwo, warunki i tryb: Do zwiadu zapraszamy dzieci, młodzież szkolną, studentów szkół wyższych oraz osoby dorosłe indywidualnie lub zespołowo zwiedzające Gostynińsko – Włocławski Park Krajobrazowy. Należy uzyskać potwierdzenie pobytu w terenie w wyznaczonych przez organizatorów miejscach. Należy uzyskać minimum ½  potwierdzeń pobytu w terenie. Potwierdzenie pobytu udokumentowane będzie w „Dzienniku wyprawy” pieczęcią      z nazwą miejscowości lub zdjęciem oraz własnym opisem z obserwacji obiektu. Wykaz tych miejsc zawarty jest w „Dzienniku wyprawy”.
 4. Dziennik wyprawy można pobrać w siedzibie Gostynińsko–Włocławskiego Parku Krajobrazowego w Kowalu, ul. Zamkowa 11, tel. (0-54) 284-22-26. lub ze strony internetowej: parki.kujawsko-pomorskie.pl/gwpk
 5. W „Dzienniku wyprawy” należy podać datę pobytu, nazwę obiektu i miejsce opisanej  formy ochrony przyrody (rezerwat przyrody, pomnik przyrody, parki podworskie, aleje, jeziora)  obiektów kulturowych (kapliczki, dworki, chaty wiejskie) , historycznych ( miejsca pamięci narodowej, groby, pomniki, cmentarze, itp.) oraz zawrzeć (zwięźle) najważniejsze spostrzeżenia i wrażenia dotyczące zwiedzanych obiektów przyrodniczych, kulturowych i historycznych
 6. Czas trwania konkursu od 1 września do 30 października 2015 r.
 7. Wypełnione „Dzienniki wyprawy”  należy składać u organizatora konkursu w terminie do dnia 30 października 2015 r.
 8. Podsumowanie zwiadu.
  Powołana przez organizatorów komisja konkursowa dokona oceny złożonych notatek i wyboru trzech najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej:
  I – kategoria wiekowa – dzieci i młodzież gimnazjalna,
  II – kategoria wiekowa – młodzież szkół ponadgimnazjalnych i studenci,
  III – kategoria wiekowa – osoby dorosłe
  IV – zespoły reprezentujące np. rodzinę, klasę szkolną, organizację społeczną (np. PTTK, ZHP, LOP)
 9. Przy ocenie prac, komisja kierować się  będzie:
  - wartością merytoryczną
  - ilością potwierdzeń w punktach kontrolnych,
  - oryginalnością opisanych informacji i refleksji,
  - ogólną estetyką.
 10. Ogłoszenie wyników zwiadu i wręczenie nagród nastąpi w listopadzie 2015 r.

 

 Organizatorzy

Do pobrania:
1. Dziennik podróży - Zwiad po GWPK - pobierz