Zapraszamy do udziału w konkursie przyrodniczym „Eko-prezenter” i „Szkoła Eko-prezenterów”

logo eko prezenter         Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat ochrony przyrody, wartości historycznych i kulturowych oraz różnorodności biologicznej parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego. Konkurs skierowany jest do bydgoskich szkół, do uczniów klas V i VI oraz I-III gimnazjum i ich nauczycieli. Konkurs składa się z IV etapów i polega między innymi na przygotowaniu folderu formatu A4 o Zespole Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, przygotowaniu i przedstawieniu prezentacji multimedialnej na wybrany temat oraz wycieczce autokarowej po najciekawszych miejscach w Dolinie Dolnej Wisły.

Zapraszamy

Do pobrania:
1. Regulamin konkursu