Dofinansowanie dla projektu BIO+

 info       Zarząd województwa, uchwałą z 14 maja, przyjął  dofinansowanie dla projektu pn.: „Bio+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”.           Wartość całkowita projektu wynosi 3,3 mln złotych, wartość dofinansowania z MF EOG 2009-2014 opiewa na kwotę 2,8 mln złotych (85 procent wartości). Wniosek o dofinansowanie, złożony w czerwcu 2013 r. do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, znalazł się na liście rankingowej zatwierdzonej 25 marca 2014 r. przez Komitet do spraw Wyboru Projektów dla Programu PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” i uzyskał wnioskowane dofinansowanie.

Projekt dotyczy edukacji ekologicznej, a jego celem jest przekazanie w atrakcyjnej formie wiedzy nt. bioróżnorodności i zagrożeń związanych z jej utratą, a także zachęcenie do postaw i wyborów w życiu codziennym, które mogłyby spowolnić proces zanikania różnorodności biologicznej i wymierania wielu gatunków zwierząt. Przedsięwzięcie obejmuje utworzenie ogrodu edukacyjnego w Gostynińsko-Włocławskim Parku Krajobrazowym i ścieżek edukacyjnych na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego, wyposażenie pracowni edukacyjnych w wymienionych w parkach, jak również zorganizowanie wycieczek, konkursów, szkoleń z zakresu bioróżnorodności oraz cyklu różnorodnych warsztatów dotyczących między innymi ochrony przyrody w Dolinie Dolnej Wisły, monitorowania zmian klimatu i tworzenia mapy gatunkowej województwa kujawsko-pomorskiego.  

        Projekt będzie realizowany przez Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy we współpracy z Brodnickim Parkiem Krajobrazowym, Wdeckim Parkiem Krajobrazowym, Zespołem Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego oraz Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie w okresie od maja 2014 do kwietnia 2016 roku.

źródło: UMWK-P